12. Sınıf Konuları - Meb 12. Sınıf Konuları Listesi

12. Sınıf Müfredat Konuları (2020 MEB)

Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz gibi 12. sınıf hayatımızın dönüm noktalarından olan ve sınavlarla boğuştuğumuz bir dönem. Şimdi sizlere Hayata Hazırlan ekibi olarak 12. sınıf müfredatı konularını paylaşacağız ve siz de böylece hem derslere hem de sınavlara ön hazırlık bakımından bu konulara bir göz atarak döneme bir adım önde başlayabileceksiniz.

Unutmayalım ki bu gönderi Meb ve Ösym‘nin 2020 müfredatı ele alınarak oluşturuldu. 2020 güncel meb 12. sınıf konularını aşağıda bulabilirsiniz.

Not: Konular her yıl düzenli olarak güncellenmektedir.

12. Sınıf Müfredat Konuları Listesi

Şimdi karışıklık olmaması amacıyla 12. sınıf müfredat konuları dönemlere bölerek sizlerle paylaşacağız.

12. Sınıf Müfredatı

12. Sınıf Matematik Konuları

1. Dönem Matematik Konuları

 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritmik Fonksiyon
 • Üstel Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

2. Dönem Matematik Konuları

 • Limit
 • Süreklilik
 • Türev
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • Türevin Uygulamaları
 • Belirsiz İntegral
 • Çemberin Analitik İncelenmesi

12. Sınıf Fizik Konuları

1. Dönem Fizik Konuları

1. Ünite: Çembersel Hareket

 • Çizgisel Hız, Açısal Hız
 • Merkezcil Kuvvet, Merkezcil İvme
 • Eylemsizlik Momenti
 • Açısal Momentum
 • Kütle Çekim Kuvveti

2. Ünite: Harmonik Hareket

 • Uzanım, Genlik
 • Geri Çağırıcı Kuvvet
 • Denge Noktası
 • Yay Sarkacı, Basit Sarkaç

3. Ünite: Dalga Mekaniği

 • Girişim, Kırınım
 • Doppler Olayı
 • Elektromanyetik Dalga
 • Elektromanyetik Spektrum

2. Dönem Fizik Konuları

4. Ünite: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive

 • Atom , Bohr Atom Teorisi
 • Enerji Seviyesi
 • Uyarılma, İyonlaşma, Işıma
 • Büyük Patlama
 • Alt Parçacık, Antimadde
 • Radyoaktivite
 • Fisyon, Füzyon

5. Ünite: Modern Fizik

 • Özel Görelilik
 • Siyah Cisim Işıması
 • Fotoelektrik Olayı
 • Compton Olayı
 • de Broglie Dalga Boyu

6. Ünite: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

 • Görüntüleme Teknolojisi
 • Yarı İletken
 • Diyot, Transistör
 • LED
 • Güneş Profili
 • Süper İletken
 • Nanoteknoloji
 • Nanobilim
 • LASER

12. Sınıf Kimya Konuları

1. Dönem Kimya Konuları

1. Ünite: Kimya ve Elektrik

 • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektrot Potansiyelleri
 • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 • Elektroliz
 • Korozyon

2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş

 • Anorganik ve Organik Bileşenler
 • Basit Formül ve Molekül Formülü
 • Doğada Karbon
 • Lewis Formülleri
 • Hibritleşme-Molekül Geometrisi

3. Ünite:Organik Bileşenler

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel

2. Dönem Kimya Konuları

3. Ünite: Organik Bileşikler

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Alkoller
 • Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler

4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

 • Fosil Yakıtlar
 • Alternatif Enerji Kaynakları

12. Sınıf Biyoloji Konuları

1. Dönem Konuları

 • Nükleik Asitler
 • Protein Sentezi
 • Genetik Uygulamaları
 • Fotosentez
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Solunum
 • Fotosentez ve Solunumun Karşılaştırılması

2. Dönem Konuları

 • Bitkisel Yapılar
 • Bitkisel Hormonlar
 • Bitkilerde Madde Taşınması
 • Bitkilere Üreme
 • Canlılar ve Çevre

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

1. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

1. Ünite Giriş

 • Edebiyat-Felsefe İlişkisi
 • Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
 • Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
 • İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

2. Ünite: Hikaye

 • 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’ nde Hikaye
 • Minimal Hikaye
 • Kelimede Anlam

3. Ünite: Şiir

 • Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
 • Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
 • Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
 • Garip Akımını Temsil Eden Şiir
 • İkinci Yeni Şiiri
 • Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
 • 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
 • 1980 Sonrası Türk Şiiri
 • Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri

2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

4. Ünite: Roman

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
 • 1980 Türk Edebiyatında Roman
 • Türk Dünyası Edebiyatında Roman
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Paragrafta Anlam

5. Ünite: Tiyatro

 • 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. Ünite:Deneme

 • Dünya Edebiyatında Deneme
 • Cumhuriyet Döneminde (1923-1960 Arası) Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi (1960 Sonrası) deneme

7. Ünite: Söylev(Nutuk)

 • Cumhuriyet Döneminde Söylev
 • İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
 • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Konuları

1. Dönem Konuları

 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

2. Dönem Konuları

 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

12. Sınıf Coğrafya Konuları

1. Dönem Coğrafya Konuları

 • Ekstrem Doğa Olayları
 • Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi
 • Şehirleşme, Göç ve Sanayi İlişkisinin Toplumsal Etkileri
 • Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve İşlevsel Bölgeler
 • Ulaşım Sistemlerinin Gelişimini Etkileyen Faktörler
 • Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
 • Dünya Ticaret Merkezleri ve Türkiye’ de Ticaret
 • Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler

2. Dönem Konuları

 • Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
 • Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Politikaları
 • Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Önemi
 • Türkiye’nin Jeopolitiği ve Türk Kültür Bölgeleri ile Türkiye İlişkisi
 • Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler
 • Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
 • Ülkelerin Doğal Kaynak Potansiyelinin Küresel ve Bölgesel İlişkilerine Etkisi
 • Enerji Taşımacılığı
 • Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekansal Unsurlar ve Sıcak Çatışma Bölgeleri
 • Doğal Çevrenin Sınırlılığı ve Sürdürülebilirlik
 • Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci

12. Sınıf İngilizce Konuları

1. Dönem İngilizce Konuları

 • Musıc
 • Friendship
 • Human Rights
 • Coming Soon
 • Psychology

2. Dönem İngilizce Konuları

 • Favors
 • News Stories
 • Alternative Energy
 • Technology
 • Manners

12. Sınıf Din Kültürü Konuları

1. Dönem Konuları

1. Ünite: İslam ve Bilim

 • Din-Bilim İlişkisi
 • İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
 • İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
 • Müslümanların Bilim Alanında Öncü ve Özgün Çalışmalar
 • Kur’an’ Mesajlar: Fatır Suresi 27.-28. Ayetler

2. Ünite: Anadolu’da İslam

 • Türklerin Müslüman Olmaları
 • Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
 • Kur’an’dan Mesajlar: Nisa Suresi 69. Ayet

Bu yazımızda Hayata Hazırlan ekibi olarak 12. sınıf müfredat konularını ders ders ayırarak inceledik. 12. sınıf meb müfredatındaki konularında alt başlıklarını yazarak kolay inceleme bakımından bir yol çizdik. Kolaylıklar dileriz.

Rıdvan Sarıkaya
Merhaba arkadaşlar ben Rıdvan Sarıkaya.Kayseri Erciyes Üniversitesi Hukuk 2.sinif öğrencisiyim.20 yaşındayim.Egitime olan ilgim dolayısıyla bu siteye yöneldim.Siteden en iyi şekilde faydalanmanız dileğiyle...