TYTYKS

2019 YKS (TYT) Konuları ve Soru Dağılımları

Sınavlara hazırlanan değerli adaylar, bu makalemizde sizlere tyt 2019 konuları ve soru dağılımlarını içeren listeyi paylaştık.

Bildiğiniz üzere Tyt üniversiteye girmek isteyen her adayın girmesi zorunlu bir oturum. Bu sınava girmeden herhangi bir üniversiteye gidemiyorsunuz. Tyt bu yüzden çok önemli bir oturum. Bizler sizlerin yükünüzü hafifletmek adına 2019 yks tyt konu ve soru dağılımlarını hayatahazirlan.com adresimizden paylaşıyoruz. Tyt konuları ve soru dağılımları günceldir ve soru dağılımları son 4 yıla bölünmüştür.

2019 YKS (AYT) Konuları ve Soru Dağılımları

2019 YKS (TYT) Konuları Ve Soru Dağılımları

Tüm tyt derslerinin konu ve soru dağılımları aşağıdaki gibidir.

TYT Türkçe Konuları

KONULAR201020112012201320142015201620172018
Ses Bilgisi11111133
Deyim ve Atasözü1
Dil Bilgisi555552311
Noktalama İşaretleri221111111
Yazım Kuralları22211122
Anlatım Bozukluğu111211
Paragraf202023202326222222
Cümle Anlamı767766777
Sözcük Anlamı332333333
TOPLAM404040404040404040

TYT Matematik Konuları

KONULAR201020112012201320142015201620172018
TOPLAM313332323232333229
Olasılık111111112
Permütasyon-Kombinasyon11111
Oran-orantı33222
Mutlak değer11111111
Modüller Aritmetik (Kaldırıldı)101
Problemler1010510810131111
Temel kavramlar124344
Sayı basamakları11221221
İşlem (Kaldırıldı)121111
Kümeler-Kartezyen Çarpım112122
Mantık111111
Fonksiyonlar121222111
Bölünebilme Kuralları1121
Basit eşitsizlikler1112111
Denklem Çözme2432212
Üslü ifadeler33312222
Çarpanlara ayırma2312111
Köklü İfadeler21201321
OBEB-OKEK15212
Rasyonel Sayılar24212111
Polinomlar1

TYT Geometri Konuları

1-Doğruda ve Üçgende Açılar
2-Dik ve Özel Üçgenler
3-Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
4-İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5-Üçgende Alanlar
6-Üçgende Açıortay Bağıntıları
7-Üçgende Kenarortay Bağıntıları
8-Üçgende Eşlik ve Benzerlik
9-Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
10-Çokgenler
11-Dörtgenler
12-Yamuk
13-Paralelkenar
14-Eşkenar Dörtgen – Deltoid
15-Dikdörtgen
16-Çemberde Açılar
17-Çemberde Uzunluk
18-Daire
19-Prizmalar
20-Piramitler
21-Küre
22-Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
23-Doğrunun Analitiği
24-Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

KONULAR20112012201320142015201620172018
TOPLAM7888871111
Grafik Okuma
Vektörler (Kaldırıldı)1
Analitik Geometri22212111
Çember-Daire21121111
Katı Cisimler1112222
Yamuk111
Çokgenler11111
Düzgün altıgen11
Daire11
Üçgende Açı-Alan-Benzerlik23
Eşkenar Dörtgen111
Kare1111
Dikdörtgen111
Açı-Kenar Bağıntıları211
Dik Üçgen11

TYT Fizik Konuları

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • Enerji
 • Isı ve Sıcaklık
 • Elektrostatik
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Optik
KONULAR2012201320142015201620172018
Elektrostatik1111
Mıknatıs1111111
Elektrik Akımı331111
İş ve  Enerji212131
Kütle Merkezi
Dinamik1111
Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket111111
Sıvıların Kaldırma İlkesi1111
Basit Makine11
Basınç11111
Ses11111
Optik2111132
Isı Ve Sıcaklık1222211
Madde Ve Özellikleri11112
Kuvvetler1
Fiziğin Doğası111111
TOPLAM1414141414147

TYT Kimya Konuları

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Modern Atom Teorisi
 • Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Maddenin Halleri
 • Gazlar
 • Karışımlar
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji
 • Kimya Her Yerde
KONULAR20112012201320142015201620172018
TOPLAM131313131313137
Kimyasal Bağlar211321
Kimyasal Değişimler2211
Karışım11
Hayatımız Kimya1111121
Kimya Kanunları111
Çözünürlük Kavramı1122211
Bileşikler12443332
Kimyasal Denklemler2221
Periyodik Tablo411211
Atomun Yapısı21122
Madde Ve Özellikleri32111121

TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları 2019

 • Biyoloji Bilimi
 • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
 • Hücrenin Yapısı ve İşlevi
 • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
 • Üreme
 • İnsanda Üreme Sistemi
 • Kalıtım
 • Modern Genetik Uygulamaları
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Dünyamız
 • Canlılarda Enerji Dönüşümü
 • Solunum
 • İnsan Fizyolojisi (Sistemler)
KONULAR20112012201320142015201620172018
Toplam131313131313136
Canlıların Temel Bileşenleri11121331
Hücre Ve Yapısı212212
Ekoloji1122211
Duyu Organları11
Hücre Bölünmeleri111111
Madde Geçişleri1111121
Nükleik Asitler1
Sınıflandırma112111
Bakteri21
Enzimler2
Bitkiler Biyolojisi32112111
Kalıtım ve Evrim2212122
Canlıların Ortak Özellikleri11
Metabolizma11
Sistemler21112

TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımları 2019

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk Dış Politikası
KONULAR20112012201320142015201620172018
Toplam171715151515155
Tarih Bilimine Giriş1111111
İslam Öncesi Türk Tarihi11111111
İslam Tarihi1111111
Türk-İslam Tarihi1111111
Osmanlı Devl. Kuruluşu111
Osmanlı Devl. Yükselme Dön.1111111
Yeniçağ’da Avrupa11
19. yy’da Osmanlı Devl.21122111
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti11111
20. yy’da Osmanlı Devleti1111
1. Dünya Savaşı211
Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık11212
Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler11111
1. TBMM Dönemi11111
Kurtuluş Savaşı13111
2. TBMM Dönemi1
Atatürk ilke Ve İnkılapları3222222
Dış Politika11121
Milli Güvenlik Bilgisi111

2019 tyt konuları ve soru dağılımları ayrıntılı liste.

TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları 2019

 • DOĞAL SİSTEMLER
  • Doğa ve İnsan
  • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
  • Coğrafi Konum
  • Harita Bilgisi
  • İklim Bilgisi
  • Yerin Şekillenmesi
  • Doğanın Varlıkları
 • BEŞERİ SİSTEMLER
  • Beşeri Yapı
  • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
  • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
  • Geçim Tarzları
 • MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
  • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
  • Türkiye İklimi ve Özellikleri
  • Türkiye’nin Doğal Varlıkları
  • Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
 • KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
  • Bölge Türleri ve Sınırları
  • Konum ve Etkileşim
  • Coğrafi Keşifler
 • ÇEVRE ve TOPLUM
  • Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
  • Doğal Afetler
KONULAR20112012201320142015201620172018
Toplam131312121212125
Coğrafyanın Bölümleri11111
Paralel-Meridyen Özellikleri12111
Dünyanın Şekli Ve Hareketleri11
Harita Bilgisi111111
İklim Bilgisi23241231
Yerin Şekillenmesi3243211
Nüfus Ve Yerleşme2212321
Ulaşım Yolları1111
Ekonomik Faaliyetler11111
Ortak Payda: Bölge112121
Doğal Afetler2111111

Tyt Konu Ve Soru Dağılımları Full Güncel Liste

TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımları 2019

 • Felsefe’nin Konusu
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
KONULAR2011201220132014201520162017
Toplam9988888
Felsefenin Alanı222111
Bilgi Felsefesi1212122
Bilim Felsefesi11111
Varlık Felsefesi2111131
Ahlak Felsefesi1111111
Siyaset Felsefesi111111
Din Felsefesi1111
Sanat Felsefesi111111

TYT Din Kültürü Konuları ve Soru Dağılımları 2019

 • Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
 • İnsan ve Din
 • İslam ve İbadetler
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 • Hz. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
 • İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 • Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
KONULAR2015201620172018
Toplam5555
Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması211
İnsan ve Din11
İslam ve İbadetler2111
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler1
Hz. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama1111
İslam ve Bilim, Estetik, Barış211
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

2019 YKS (AYT) Konuları ve Soru Dağılımları

Tyt 2019 Konuları, Yks TYT Soru Dağılımları, Üniversite Sınavı Soru Dağılımları, Tyt Konu ve Soru Dağılımları Ayrıntılı Liste

Makalemize puan vermek ister misiniz?
[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu