YKS Matematik Konuları 2018 Ösym

Eşit Ağırlık (TM) ve Sayısal (MF) adayları yks 2018 matematik konu ve soru dağılımları listesi hayata hazırlan web sitemizde.

Ösym‘nin güncel müfredatını kapsayan yks matematik konuları açıklandı.

2018 YKS Matematik Konuları

1. Sayılar
2. Bölme-Bölünebilme
3. OBEB-OKEK
4. Basit Eşitsizlikler-Sıralama
5. Mutlak Değer
6. Üslü Sayılar
7. Köklü Sayılar
8. Çarpanlara Ayırma
9. Oran-Orantı
10. Denklem Çözme
11.Denklem Kurma Problemleri
12. Sayı-Kesir Problemleri
13. Yaş Problemleri
14. İşi-Havuz Problemleri
15. Yüzde-Kar Problemleri
16. Hız Problemleri
17. Kümeler
18. Fonksiyonlar
19. Permütasyon
20. Kombinasyon
21. Binom
22. Olasılık
23. Polinomlar
24. 2. Dereceden Denklemler
25. Karmaşık Sayılar
26. Parabol
27. İstatistik
28. Mantık
29. Modüer Aritmatik
30. 2.Dereceden Denklemler
31. Logaritma
32. Diziler-Seriler
33. Limit ve Süreklilik
34. Türev
35. İntegral